Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Žene u nasleđivanje

Ko dobija od CBPP-KIP

Kontakt

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

 

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

 

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Pravna podrška ženama u ostvarivanju imovinskih prava

CPP će zastupati ugrožene grupe u oblasti imovinskih prava, na koju će biti usmerena posebna pažnja, ali se neće ograničavati samo na slučajeve u kojima su žene predmet postupka, posebno ostavinskog postupka.

U ostavinskom postupku je najbitnije da kad je naslednik ženska osoba, ona bude obaveštena o svom naslednom pravu, da to pravo ostvari u praksi, da učestvuje i bude zastupljena na sudu kako bi realizovala svoja prava u sudskom postupku.

CPP će ovo ostvariti pružanjem besplatne pravne pomoći u vidu pravnih saveta ili zastupanja stranke imenovanjem branioca iz Advokatske komore Kosova. Pomoć će biti pružena u svim fazama postupka.

CPP će pružati usluge u ostvarivanju prava žena u pravnim procesima koji se tiču deobe imovine prema zakonu, kao i prava dece i žena u pogledu alimentacije.

Click to Hide Advanced Floating Content