Na ndiqni / Follow Us:

Contact Us Style Three

Home Kontakt

Kontakt besplatno

Kontakt besplatno
0800 22 222

EMAIL

info@ndihmajuridikeikd.org

LOKACIONI

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

  APLICIRAJTE ONLINE ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ OD CBPP – KIP


  DaNe  Primarna besplatna pravna pomoć;Sekundarna besplatna pravna pomoć.  Pravna podrška ženama u ostvarivanju imovinskih prava,Pravna pomoć povezana sa pravima koja proističu iz radnog odnosa, pitanjima vezanim za ugovore i penzije zabranjene od strane vlasti Srbije,Pravna pomoć u cilju zaštite prava manjina, raseljenih lica, izbeglica i tražioca azila,Pravna pomoć u vezi sa rodno uslovljenim nasiljem u porodici i naknadom za osobe koje su pretrpele seksualno nasilje za vreme rata,Pravna pomoć u cilju zaštite prava zatvorenika,Pružanje besplatne pravne pomoći zviždačima u predmetima vezanim za korupciju, iDrugi oblik besplatne pravne pomoći.


  SuduTužilaštvuPoliciji  Click to Hide Advanced Floating Content