Na ndiqni / Follow Us:

Žene u nasleđivanju

CPP će zastupati ugrožene grupe u oblasti imovinskih prava, na koju će biti usmerena posebna pažnja

Penzioneri

Srbija je zabranila penzije za kosovske penzionere od juna 1999

Manjine, raseljena lica, izbjeglice, tražitelji azila

CPP će pružati besplatnu pravnu pomoć ugroženim grupama na Kosovu

Žene u nasleđivanju

CPP će zastupati ugrožene grupe u oblasti imovinskih prava, na koju će biti usmerena posebna pažnja

Penzioneri

Srbija je zabranila penzije za kosovske penzionere od juna 1999

O Centru za pravnu pomoć

Centar KPI za pravnu pomoć je projekat koji dobija podršku iz Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), kao deo programa Pristup pravosuđu. CPP je počeo s radom i aktivnostima u martu 2019. U okviru svojih aktivnosti, CPP pruža pravnu pomoć u oblastima naznačenim u programu Pristup pravosuđu.

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

Nedavne aktivnosti

Proćitajte o aktivnostima CBPP

POZIV ZA APLIKACIJU: Za obuku dvadeset (20) studenata završnih godina studija Pravnog fakulteta u okviru Centra za stručno obrazovanje KIP-a

Priština, 14. Januar 2022 godine – Centar za stručno obrazovanje Kosovskog Instituta Pravde  sprovodi različite stručne aktivnosti u cilju obuke studenata putem Pravne klinike. Ovom putem, otvara se poziv za obuku sledeće grupe studenata Pravnog fakulteta. U tu svrhu, KIP  objavljuje konkurs za dvadeset (20) otvorenih mesta za studente završnih godina studija Pravnog fakulteta, za […]

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE: Za obuku dvadeset (20) studenata završne godine Pravnog fakulteta preko Pravne klinike

Centar za besplatnu pravnu pomoć Kosovskog Instituta Pravde (CPP-KIP) u okviru projekta “Podrška Centru za besplatnu pravnu pomoć i početna podrška pravnim klinikama” koji se finansira od strane  Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, ima za cilj da unapredi pristup pravdi za građane, uključujući marginalizovane grupe na Kosovu, i obuku studenata putem Pravnih klinika. KIP, u […]

Obrada zahteva stranke za besplatnu pravnu pomoć u Centru KPI za pravnu pomoć: Zahtev za osporavanje naplate duga zbog zastarelosti potraživanja

Kontakt sa Centrom za pravnu pomoć

Možete stupiti u kontakt sa CPP na sledeće načine:
Popunjavanjem elektronskog obrasca na sajtu CPP;
Podnošenjem popunjenog obrasca putem pošte, na adresu:
Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

Contacting through phone number 0800 22 222 or e-mail address

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Click to Hide Advanced Floating Content