Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Penzioneri

Ko dobija od CBPP-KIP

Kontakt

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

 

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

 

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Pravna pomoć u vezi sa pravima iz radnog odnosa i pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava na penzije koje zabranjuje Republika Srbija

Srbija je zabranila penzije za kosovske penzionere od juna 1999, po okončanju rata na Kosovu. Srbija je uzela Penzijski fond i tako penzioneri Kosova nisu imali šansu da ostvare svoja prava, koja proističu iz ovog fonda, od jula 1999. Trenutno se procenjuje da ima 50 hiljada penzionisanih osoba kojima su uskraćena prava da dobiju penziju po osnovu doprinosa.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, 17. aprila 2012, doneo je odluku kojom se priznaje pravo građana Kosova, Mahmuta i Ljutvija Grudića, da ostvare penzije iz Penzijskog fonda i da im se retroaktivno isplati naknada za penzije. Ova odluka Suda u Strazburu je obavezujuća, i Republika Srbija je dužna da je primenjuje od 2012. godine za sve građane Kosova koji su doprineli Penzijskom fondu Kosova, kojeg je kasnije prisvojila Srbija.

I pored toga što Sud u Strazburu priznaje pravo svim davaocima doprinosa Penzijskom fondu Kosova, kojeg je prisvojila Srbija, usled nedostatka informacija ili drugog razloga, tek nekolicina penzionera je krenula da pravnim putem zahteva penzije od Srbije. Osim toga, nisu imali finansijskih mogućnosti da ostvare svoja prava iz Penzijskog fonda Srbije.

CPP će pružati pravne usluge penzionerima za pokretanje postupka i dobijanje penzija iz Penzijskog fonda kojeg su prisvojili srpski organi po završetku rata.

Click to Hide Advanced Floating Content