Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Prijaviti online

  APLICIRAJTE ONLINE ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ OD CBPP – KIP


  DaNe  Primarna besplatna pravna pomoć;Sekundarna besplatna pravna pomoć.  Pravna podrška ženama u ostvarivanju imovinskih prava,Pravna pomoć povezana sa pravima koja proističu iz radnog odnosa, pitanjima vezanim za ugovore i penzije zabranjene od strane vlasti Srbije,Pravna pomoć u cilju zaštite prava manjina, raseljenih lica, izbeglica i tražioca azila,Pravna pomoć u vezi sa rodno uslovljenim nasiljem u porodici i naknadom za osobe koje su pretrpele seksualno nasilje za vreme rata,Pravna pomoć u cilju zaštite prava zatvorenika,Pružanje besplatne pravne pomoći zviždačima u predmetima vezanim za korupciju, iDrugi oblik besplatne pravne pomoći.


  SuduTužilaštvuPoliciji  Poštovani, CBPP-KIP će razmotriti predmet vašeg zahteva u najskorijem roku i obavestiće vas o daljnjem postupku. Nakon što podnesete zahtev, primićete informativno pismo u kojem ćemo vas obavestiti o preuzimanju vašeg zahteva u razmatranje.

   

  OBAVEST: tačno navedite vaše informacije, u protivnom nećemo biti u mogućnosti da postupimo po vašem zahtevu.

  Click to Hide Advanced Floating Content