Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Apliko online

  APLIKO ONLINE PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS NGA QNJ – IKD

  PLOTËSO TË DHËNAT PERSONALE

  Kërkuesi


  PoJo



  Ndihmë juridike falas primare;Ndihmë juridike falas sekondare.



  Përkrahjen juridike të grave në realizimin e të drejtave pronësore,Ndihmë juridike nga të drejtat e marrëdhënies së punës, çështjet që kanë të bëjnë me kontratat dhe çështjet e pensioneve të ndalura nga autoritetet serbe,Ndihmën juridike në mbrojtjen e të drejtave të pakicave, personave të zhvendosur brenda vendit, refugjatëve dhe azilkërkuesve,Ndihmën juridike në çështjet e dhunës në familje me bazë gjinore dhe kompensimin për të mbijetuarat e dhunës seksuale në kohën e luftës,Ndihmën juridike për mbrojtjen e të drejtave të burgosurve,Ofrimi i ndihmës juridike sinjalizuesve të rasteve të korrupsionit si dheNdihmë tjetër.


  GjykatëProkuroriPolici



  I/e nderuar aplikues, QNJ e IKD-së do ta shqyrtojë rastin e kërkesës Suaj në afatin më të shkurtër kohor dhe do të ju informojë në lidhje me hapat e mëtejmë. Posa ta dërgoni kërkesën, Juve do të ju arrijë një letër informuese për pranimin e rastit në shqyrtim.

   

  VËREJTJE: Plotësoni shënimet me saktësi, në të kundërtën do të jetë e pamundur të adresohet kërkesa Juaj për t’u proceduar më tutje.

  Click to Hide Advanced Floating Content