Na ndiqni / Follow Us:

Rreth Qendrës për Ndihmë Juridike

Qendra për Ndihmë Juridike (QNJ) e IKD-së është Projekt i cili mbështetet nga fondet e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) në kuadër të Programit Qasja në Drejtësi. QNJ veprimtarinë dhe funksionin e saj e ka filluar në mars të vitit 2019. QNJ në kuadër të aktiviteteve të saj ofron ndihmë juridike në fushat e përcaktuara në Programin Qasja në Drejtësi.

Aktivitetet e fundit

Lexo për aktivitetet e QNJ

Studentët e Klinikës Ligjore të Qendrës për Edukim Profesional të IKD–së, pjesëmarrës në punëtorinë për ndërmjetësimin

Prishtinë, 30 nëntor 2021 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale kanë organizuar punëtorinë e tretë për studentët e Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë këtij trajnimi të së martës ishte “Ndërmjetësimi si mekanizëm alternativ për zgjidhjen e  kontesteve”, që u ligjërua nga […]

Studentët e Klinikës Ligjore në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të IKD – së ishin pjesëmarrës në punëtorinë “Rëndësia e Drejtësisë Komerciale”

Prishtinë, 03 nëntor 2021 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale kanë organizuar punëtorinë e dytë për studentët e Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie ishte “Rëndësia e Drejtësisë Komerciale”, që u ligjërua nga znj. Vjosa Shkodra, zv. Drejtoreshë e Programit […]

“Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, punëtoria e parë për grupin e radhës të Klinikës Ligjore në kuadër të Qendrës për Edukim Profesional të IKD – së

Prishtinë, 19 tetor 2021 – Qendra për Edukim Profesional e Institutit të Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale ka organizuar punëtorinë e parë për grupin e radhës të Klinikës Ligjore. Tema e trajtuar përgjatë kësaj punëtorie ishte “Arbitrazhi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”, që u ligjërua nga znj. […]

Kontakti me Qendrën për Ndihmë Juridike

Plotësimit të formularit online në faqen e QNJ-së;

Dorëzimin e formularit të plotësuar përmes shërbimit postar në adresën – Instituti i Kosovës për Drejtësi (Qendra për Ndihmën Juridike), Rr. Rrustem Statovci, Hyrja I, nr. 1 dhe Z3-S4. nr.1, Prishtinë.

Kontaktimit përmes numrit të telefonit 0800 22 222 apo adresës elektronike [email protected]

www.ndihmajuridikeikd.org

Click to Hide Advanced Floating Content