Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Nasilje u porodici

Ko dobija od CBPP-KIP

Kontakt

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

 

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

 

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Pravna pomoć u pitanjima rodno zasnovanog nasilja u porodici i odštete za preživele žrtve seksualnog nasilja tokom rata

U nameri da omogući pristup pravosuđu ugroženim grupama, CPP će pružati besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici, i pokretaće postupke i ostvarivati odštetu za preživele žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.

Besplatna pravna pomoć CPP-a za ove kategorije uključivaće, između ostalog:

  • Pružanje pravnih saveta o zakonskim pravima žrtava nasilja u porodici;
  • Zastupanje žrtava nasilja u porodici preko advokata kojeg dodeljuje Kosovska advokatska komora;
  • Pravni saveti i zastupanje žrtava krivičnih dela pred nadležnim organima, uključujući sastavljanje pravnih lekova protiv odluka o određivanju mere zaštite ili hitne mere zaštite;
  • Pružanje pravne pomoći u vezi sa pravima žrtava seksualnog nasilja za vreme rata i njihovim obeštećenjem.
Click to Hide Advanced Floating Content