Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Zatvorenici

Ko dobija od CBPP-KIP

Kontakt

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

 

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

 

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Pravna pomoć za zaštitu prava osoba zadržanih u pritvoru ili na izdržavanju kazne

Prema Ustavu Kosova, važećim zakonima i međunarodnom pravu, niko ne može bit poslat u zatvor bez legitimnog razloga i svako ko je optužen za krivično delo ima pravo na pravično suđenje. Osumnjičeni zadržani u pritvoru imaju pravo na pristup besplatnim medicinskim uslugama, na kontakte s porodicom i druga prava predviđena zakonom. Država je takođe dužna da štiti prava garantovana važećim zakonom onih koji su osuđeni pred sudom i onih koji izdržavaju kaznu u kazneno-popravnim ustanovama na Kosovu.

U skladu s ovim, CPP će promovisati prava osoba zadržanih u pritvoru i onih koja su na izdržavanju kazne, bez obzira na to da li su građani Kosova ili stranci, putem ovih metoda:

  • Posećivanjem pritvorskih centara;
  • Posećivanjem zatvorskih centara;
  • Na osnovu zahteva za obilazak osoba protiv kojih je izrečena mera zadržavanja u pritvoru.

Na osnovu zahteva osoba koje izdržavaju kaznu u zatvorskim centrima, CPP će:

  • Pružati savete u vezi sa pravima osoba koja su zadržana u pritvoru ili onih koja su na izdržavanju kazne;
  • Pružati pravnu pomoć u vezi sa zahtevima za beneficije, kako je predviđeno normativima kazneno-popravnog sistema;
  • Pružati zastupništvo posredstvom branilaca pred upravnim organima u vezi sa pravima osuđenika;
  • Primenjivati ostale vidove i metode koje imaju za cilj zaštitu prava pritvorenika ili zatvorenika na izdržavanju kazne.
Click to Hide Advanced Floating Content