POZIV ZA APLIKACIJU: Za obuku dvadeset (20) studenata završnih godina studija Pravnog fakulteta u okviru Centra za stručno obrazovanje KIP-a

Priština, 14. Januar 2022 godine – Centar za stručno obrazovanje Kosovskog Instituta Pravde  sprovodi različite stručne aktivnosti u cilju obuke studenata putem Pravne klinike. Ovom putem, otvara se poziv za obuku sledeće grupe studenata Pravnog fakulteta.

U tu svrhu, KIP  objavljuje konkurs za dvadeset (20) otvorenih mesta za studente završnih godina studija Pravnog fakulteta, za mentorstvo i obuku u stručnoj pravnoj praksi, u saradnji sa drugim relevantnim institucijama.

Učesnici Pravne klinike  imaće  priliku da preko treniranja i praktičnog aktiviteta povećati svoje profesionalne veštine sto se tiče funkcionisanja pravosudnog sistema na Kosovu. Studenti koji učestvuju imaju priliku da vide sprovođenje i tok sudskih rasprava, da budu deo direktnog rešavanja stvarnih slučajeva korisnika besplatne pravne pomoći u Centru za besplatnu pravnu pomoć́ Kosovskog  Instituta Pravde  (CPP-KIP), kao i da budu  deo drugih praktičnih aktivnosti, poput simulacije sudskog ročišta.

Stečenom znanjem u okviru programa Centara za stručno obrazovanje KIP-a, studenti će imati olakšicu prilikom polaganja pravosudnog ispita i advokatsku praksu na Kosovu

Ovaj program traje 13 nedelja, gde se raspored aktivnosti šalje i razrađuje tokom prvog sastanka grupe. Na kraju programa učenici će dobiti sertifikate.

Zainteresovani koji žele da budu deo ovog programa, moraju ispunjavati sledeće uslove:

  • Da su državljani Republike Kosovo;
  • Da budu studenti završnih godina studija Pravnog fakulteta;
  • Da ne budu osuđeni za krivično delo.

Konkurs je otvoren od  14. do 25. Januara 2021 godine.

Kandidati moraju biti redovni u radu Pravne klinike, u suprotnom ih zamenjuju drugi učesnici sa liste čekanja.

Dokumenti za aplikaciju:

  • Licni CV;
  • Potvrda o ocenama (ili potvrda ocena po sistemu SEMS-uverenje o položenim ispitima );

Zainteresovani kandidati trebaju se obratiti putem e-mail adrese: punesim@kli-ks.org, sa naslovom: Prijava za učešće na Pravnoj klinici, i priložiti gore navedenu dokumentaciju za prijavu.

Kandidati iz nevećinskih zajednica na Kosovu će imati prioritet.