POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE: Za obuku dvadeset (20) studenata završne godine Pravnog fakulteta preko Pravne klinike

Centar za besplatnu pravnu pomoć Kosovskog Instituta Pravde (CPP-KIP) u okviru projekta “Podrška Centru za besplatnu pravnu pomoć i početna podrška pravnim klinikama” koji se finansira od strane  Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, ima za cilj da unapredi pristup pravdi za građane, uključujući marginalizovane grupe na Kosovu, i obuku studenata putem Pravnih klinika.

KIP, u ovu svrhu raspisuje konkurs za dvadeset (20) otvorenih radnih mesta za studente završnih godina Pravnog fakulteta za mentorstvo i obuku u profesionalnoj pravnoj praksi putem Pravne klinike u saradnji sa drugim relevantnim institucijama.

Učesnici Pravne klinike imaće priliku kroz praktične aktivnosti da povećaju svoje profesionalno znanje o funkcionisanju pravosudnog sistema na Kosovu, a takođe i da budu deo direktnog tretmana  slučajeva  koji se odnose na korisnike besplatne pravne pomoći u CPP-KIP.

Kroz znanje stečeno na pravnoj klinici, studenti će lakše položiti pravosudni ispit i baviti se advokaturom na Kosovu.

 Na kraju ovog mentorskog programa, studenti će dobiti sertifikate.

Zainteresovani kandidati koji budu izrazili želju da budu deo ovog projekta, moraju da ispunjavaju  sledeće kriterijume:

1. Da budu državljani Republike Kosovo;

2. Da budu studenti završnih godina pravnog fakulteta

3. Da nisu  osuđivani za krivična dela;

Konkurs je otvoren za studente završnih godina Univerziteta u Prištini i Univerziteta u Severnoj Mitrovici od 25 januara do 10 februara 2021

Obrazovanje:

– Studenti završne godine Pravnog fakulteta;

Dokumentacija za prijavu:

– Lični CV-(biografija)

Kopija INDEKSA ili uverenje o položenim ispitima

 Kandidati koji iskazuju interesovanje trebaju se obratiti kontaktiranjem putem e-adrese: punesim@kli-ks.org, sa naslovom u e-pošti: Prijava za učešće u Pravnoj klinici.

Kandidati iz nevećinske zajednice na Kosovu imaće prioritet