Obrada zahteva stranke za besplatnu pravnu pomoć u Centru KPI za pravnu pomoć: Zahtev za osporavanje naplate duga zbog zastarelosti potraživanja