Na ndiqni / Follow Us:

Qendra për Ndihmë Juridike

IKD

Home Pristup pravosuđu

Kontakti

Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. Rrustem Statovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina.

Kontaktiraj u bezplatnom broju
0800 22 222

info@ndihmajuridikeikd.org

www.ndihmajuridikeikd.org

Pristup pravosuđu

Misija Kosovskog pravnog instituta (KPI) je da poboljša vladavinu prava i omogući građanima bolji pristup pravosuđu. Ovo se ostvaruje kroz program “Pristup pravosuđu”, u okviru kojeg smo otvorili Centar za pravnu pomoć koji ugroženim grupama pruža besplatnu pravnu pomoć.

 

Cilj je da preko programa “Pristup pravosuđu” direktno poboljšamo pristup građana pravosuđu, naročito ugroženih grupa, pružanjem pravne pomoći kroz zastupanje u postupcima pred pravosudnim institucijama, kao i u upravnim postupcima.

 

KPI će omogućavati pristup pravosuđu građanima Kosova i strancima u ovim oblastima:

 

  • Imovinska prava i prava manjina;
  • Pitanja radnog prava koja se odnose na ugovore i penzije od strane srpskih organa;
  • Pružanje podrške interno raseljenim licima, izbeglicama i azilantima;
  • Pitanja porodičnog prava, s fokusom na rodno zasnovano nasilje u porodici i odštetu za preživele žrtve seksualnog nasilja za vreme rata;
  • Prava zatvorenika i
  • Prava uzbunjivača u slučajevima korupcije.

 

Ovaj cilj biće ispunjen pružanjem besplatne pravne pomoći i zastupanjem u posebnim predmetima u ovim oblastima, ali bez ograničavanja samo na ove predmete.

Click to Hide Advanced Floating Content