PROMO: Ndihma juridike falas nga Qendra për Ndihmë Juridike në IKD (video)

Në këtë promo, ndiqni disa prej rasteve të trajtuara nga Qendra për Ndihmë Juridike Falas e Institutit të Kosovës për Drejtësi.